Material i lärplattformar

Föreläsningsunderlag och presentationer som publiceras i lärplattformar betraktas som opublicerat materiat. Efter titeln placeras en bestämning om dokumenttyp t.ex. Word-dokument eller liknande. Information om vilken föreläsning och kurs materialet hör till ska också uppges. Tänk på att tillgängligheten för läsaren kan vara problematisk då lärplattformar ofta är slutna miljöer.

Om det i lärplattformen finns inskannat material som t.ex. artiklar eller delar av böcker så ska de hänvisas till enligt reglerna för respektive typ av material.

Om du vill hänvisa till en föreläsning du lyssnat på, se muntliga källor.

I källförteckningen

Upphovsman (År). Presentationens titel. [dokumenttyp] Kursens titel. Högskola. Ort och datum för presentationen. Tillgänglig: plattformens namn eller webbadress. Hämtad datum.

Holmlund, S.  (2019). Referensteknik & dokumentmallar. [PowerPoint-presentation] Introduktion till akademiska studier. Svenska handelshögskolan. Vasa 15.11.2019. Tillgänglig: Moodle. Hämtad 15.12.2019.

 I texten

Plagiat kan vara att … (Holmlund 2019).