Att referera

Då du skriver vetenskaplig text så ska du alltid ange vilka källor du använt. På så sätt kan läsaren skilja dina egna tankar från det som du har hämtat från andra källor. Referenssystem är ett sätt att ange källorna på ett standardiserat sätt.

I det här avsnittet får du läsa om varför man ska ange  referenser och om olika referenssystem. Dessutom behandlas skillnaden mellan referat och citat och hur du ska hantera  korta respektive långa citat i din text. Du får också veta vad som avses med plagiering och hur man undviker plagiat.