Plagiering

Att plagiera innebär att använda andras texter eller idéer utan att ange källa. Om du inte anger källa när du citerar eller refererar ger du läsaren intrycket av att de tankar du presenterar är dina egna. Plagiering är en grov förseelse i vetenskapliga sammanhang.

Plagiat är t.ex. att:

  • kopiera text (fraser, meningar, stycken) utan att använda citatmarkering och utan att ange källa
  • kopiera text men byta ut enstaka ord eller ändra ordföljden i meningarna
  • referera innehållet i en annan text så att dina formuleringar har alltför stora likheter med ursprungstexten, detta trots att källan anges
  • referera innehållet i en annan text och inte ange källan
  • använda idéer, teorier, metoder eller data och bilder som härstammar från en annan källa utan att ange källan
  • översätta en text från ett annat språk och inte ange att det är din översättning och inte ange källan.
  • återanvända egna tidigare texter utan att ange källa (självplagiering).

Många universitet och högskolor använder plagiatkontroll för att upptäcka entuella fall av plagiering. Läs mer om plagiatkontroll på Hanken här.