Sekundärkällor

Sträva alltid efter att använda ursprungskällan då du hänvisar till en källa. Om det är omöjligt att få tag i den primära källan, ska  texthänvisningen utformas så att det tydligt framgår att du inte läst den ursprungliga källan.Uppge enbart den använda källan, dvs. sekundärkällan, i källförteckningen.

I texten

Enligt Belbin är de olika rollerna i teamet… (citerad i Harding 2017,s. 106)

I källförteckningen

Harding, S. (2017). MBA management models. London: Taylor and Francis.