Sekundärkällor

Sträva alltid efter att använda ursprungskällan då du hänvisar till en källa. Om det är omöjligt att få tag i den primära källan, ska texthänvisningen utformas så att det tydligt framgår att du inte läst den ursprungliga källan. På Hanken uppges enbart den använda källan, dvs. sekundärkällan, i källförteckningen.

I texten

Shane anser att individens kognitiva förmåga att upptäcka affärsmöjligheter … (citerad i Landström & Löwegren 2009, s. 78)

I källförteckningen

Landström, H. & Löwegren, M. (red.) (2009). Entreprenörskap och företagsetablering: från idé till verklighet. Lund: Studentlitteratur.