Olika typer av källor

I detta avsnitt finns exempel på de vanligaste typerna av källor. Om du använder en källa som inte är exemplifierad här, så kan du försöka tillämpa ett närliggande exempel.

Idag är en stor del av källorna elektroniska och det är inte alltid lätt att avgöra vilken mall i referensguiden man bör välja. Gränserna mellan olika typer av dokument kan vara otydliga.  För att kunna referera till dessa korrekt bör man kunna identifiera vilken typ av källor man. Är du osäker på vilken typ av källa du nvänder, eller kan du inte hitta en passande mall i referensguiden, kontakta biblioteket.