Olika typer av källor

I detta avsnitt finns exempel på de vanligaste typerna av källor. Om du använder en källa som inte är exemplifierad här, så kan du tillämpa ett närliggande exempel.