Opublicerat material

Om du vill använda material som inte ännu publicerats ska du särskilja dessa verk från andra med en lämplig anmärkning. Det kan gälla t.ex. vetenskapliga artiklar som väntar på publicering. Ange all information som är tillgänglig om verket som ska publiceras t.ex. förlag eller tidskriftstitel.

I källförteckningen

Karlsson, H. (2010). Om den postmoderna diskursen. [manuskript]. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

Karlsson, H. (2011). Om den postmoderna diskursen. [föreläsningsunderlag]. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.

Karlsson, H. (2015). Trends in tourism [pre-print]. Tourism and Hospitality Research.

 I texten

Karlsson (2015, s. 10) hävdar att …