Audiovisuellt material

Film

För en film anges filmens titel som huvuduppslag i källförteckningen. Medietypen specificeras inom hakparentes. Om det saknas information om produktionsbolaget och dess hemort kan denna information utelämnas. Om filmen är tillgänglig på internet anges alltid webbadress och datum för nedladdning.

I källförteckningen

Filmens titel (År) [medium]. Regissör/Producent: Namn. Produktionsbolagets hemort: Produktionsbolag

Soffa för en samuraj (2008) [film]. Regissörer: Kristoffer Hamilton & Jon Thunqvist. Sverige: Motif Videoproduktion.

Shaken and stirred: framtidens affärsmodeller (2013) [film]. Programledare: Deinhoff Martin. Creuna. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=W2QNhQiszxA. Hämtad 7.10.2014.

Hanken focus forum: the future of innovation: the panel discussion (2012) [film]. Helsingfors: Svenska handelshögskolan. Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=BAM4RErXPrs&list=PLB49C9F0BAE7EF567. Hämtad 16.10.2014.

I texten

I dokumentären Soffa för en samuraj (2007) beskrivs marknadsföringen av Ikea …

Enligt Deinhoff består framtidens affärsmodell av … (Shaken and stirred 2013).

TV- och radioprogram, poddsändningar

För TV-program, radioprogram och poddsändningar anges programmets titel som huvuduppslag i källförteckningen. Om programmet ingår i en serie fungerar seriens titel som  huvuduppslag. Medietypen specificeras inom hakparentes. Om det finns en namngiven producent, redaktör, programledare eller likande anges personens namn och personens roll klargörs med en specificering.

För tv- och radioprogram anges programmets ursprungliga sändningstid som utgivningsår. Om programmet är tillgängligt på internet anges alltid webbadress och datum för nedladdning.

I källförteckningen

Programmets serie (År).  Programmets titel [medium]. Regissör/Producent/Programledare: Namn. Distributör: distributionstidpunkt. Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

Dokument utifrån (2013). En rundresa i skatteparadisen [TV-program]. Regissör: Marije Meerman. VPRO. SVT2: 29.9.2013 kl. 22.10. Tillgänglig: http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-1190. Hämtad 30.6.2014.

Klotet (2014). Ohållbar undervisning i ekonomi: Ekonomstudenter saknar miljökunskap [radioprogram]. Sveriges radio 12.3.2014. Tillgänglig: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5806759. Hämtad 10.10.2014.

BBC World business report (2014). Wall Street update 03 Oct 14 [poddsändning]. Producent: BBC. 3.10.2014.Tillgänglig: http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/wbnews. Hämtad 7.10.2014.

Planet money (2014). Minecraft’s business model: a videogame that leaves you alone [poddsändning]. NPR. Redaktör: Steve Henn. 16.9.2014. Tillgänglig: http://www.npr.org/blogs/money/2014/09/16/348770036/minecrafts-business-model-a-video-game-that-leaves-you-alone. Hämtad 7.10.2014. 

I texten

Hur reklam påverkar oss kan …  (Mainonta ja sen … 2011).

Huruvida hållbarhetsfrågor behandlas inom ekonomutbildningen … (Klotet 2014).

… under september månad …  (BBC World business report  3.10 2014).

Minecrafts affärsmodell är … (Planet money 16.9 2014).

Ljudböcker

När din källa är en ljudbok, bör du ange detta i källförteckningen. Källhönvisningen inne i själva texten ser likadan ut som när du citerar en tryckt bok.

Piller, J.(2019). Den ofrivillige ledaren [ljudupptagning]. Nordic success publishing.