Flera författare med samma efternamn

Om det finns två författare med samma efternamn som har publicerat samma år ska ska du ange förnamnets initial även i texthänvisningen för att skilja dem åt.

I texten

R. Johansson (2006) och A. Johansson (2006) rapporterade att …

I två undersökningar (Johansson, R. 2006; Johansson, A. 2006) konstateras att …

 I källförteckningen

Johansson, A. (2006). Bokens titel. Förlagsort: Förlag.

Johansson, R. (2006). Bokens titel. Förlagsort: Förlag.