Årsberättelser

Upphovsman för en årsberättelse är företaget/organisationen. När du refererar till en årsberättelse i elektronisk form ange webbadress samt datum för nedladdning.

I källförteckningen

Organisationens namn (år). Årsberättelsens titel. Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

H&M Group (2020). Sustainability performance report 2020. Tillgänglig: https://hmgroup.com/wp-content/uploads/2021/03/HM-Group-Sustainability-Performance-Report-2020.pdf. Hämtad 7.5.2021.

KWH Group (2013). KWH annual review 2013. Tillgänglig: http://www.kwhgroup.com/English/Annual_report. Hämtad 1.7.2014.

Finlayson (1977). Kertomus Oy Finlayson Ab:n tominnasta vuonna 1977. Tampere: Finlayson.

I texten

H&M Group (2020) har …

KWH Group har under åren 2009-2013 stärkt sin position (KWH Group 2013, s. 9).