Årsberättelser

Som upphovsman för årsberättelser står företaget eller organisationen. Om du använder en årsberättelse i elektronisk form anges webbadress samt datum för nedladdning.

I källförteckningen

Organisationens namn (år). Årsberättelsens titel. Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

H&M (2013). Conscious actions sustainability report 2013. Tillgänglig: http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/en/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202013_en.pdf. Hämtad 10.5.2014.

KWH Group (2013). KWH annual review 2013. Tillgänglig: http://www.kwhgroup.com/English/Annual_report. Hämtad 1.7.2014.

Finlayson (1977). Kertomus Oy Finlayson Ab:n tominnasta vuonna 1977. Tampere: Finlayson.

I texten

H&M (2013) har …

KWH Group har under åren 2009-2013 stärkt sin position (KWH Group 2013, s. 9).