Källor som denna guide baseras på

Följande källor, samt Hankens äldre referensguider,  har använts som underlag för denna referensguide:

American psychological association (2020). APA Style: Direct quotation of material without page numbers. Tillgänglig: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations/no-page-numbers. Hämtad 18.05.2022

Anglia Ruskin University (s.a.). Harvard referencing. Tillgänglig: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm. Hämtad 4.3.2021.

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Bournemouth University (2009). Referencing – BU Harvard. Poole: Bournemouth University. Tillgänglig: https://libguides.bournemouth.ac.uk/bu-referencing-harvard-style Hämtad 4.3.2021

De Montfort University (2009). How to cite and reference using the Harvard referencing system. De Montfort University, Department of Library. Tillgänglig: https://library.dmu.ac.uk/refguide/harvard/howtociterecording Hämtad 4.3.2021.

Högskolan i Borås (2009). Guide till Harvardsystemet. Borås: Högskolan i Borås. Tillgänglig: https://www.hb.se/globalassets/global/hb—externt/biblioteket/akademiskt-sprak/harvardguiden_version9_7.pdf . Hämtad 3.4.2021.

Jönköping University (u.å.). University library guides: APA – Referenshantering: citat från källor utan sidnummer. Tillgänglig: https://guides.library.ju.se/apa/citat-fran-kallor-utan-sidnummer. Hämtad 18.05.2022

Malmö universitet (2022). Sökguider från biblioteket: E-böcker@MAU. Tillgänglig: https://libguides.mau.se/c.php?g=689257&p=4933603. Hämtad 18.05.2022

Språkhjälpen: språkhjälp för akademiskt skrivande (2008). Helsingfors universitet, Språkcentret. Tillgänglig: http://www.kielijelppi.fi/framsidan/sprakhjaelpen-aer-ett-sprakverktyg-foer-hoegskolestuderande. Hämtad 4.3.2021.

Svenska skrivregler (2008). 3. uppl. (Språkrådets skrifter 8). Stockholm: Liber. 

Svenskt lagspråk i Finland: Slaf (2010). Helsingfors: Statsrådets kansli. (Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från Statsrådets kansli 1/2010). Tillgänglig: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-297-5.  Hämtad 09.03.2021.

University of Lincoln (u.å.). Referencing handbook Harvard. Lincoln: University of Lincoln, Library.Tillgänglig:  https://guides.library.lincoln.ac.uk/ld.php?content_id=26426164. Hämtad 09.03.2021.

Viittaaminen sähköisiin dokumentteihin tai niiden osiin: Bibliographic references. Electronic documents or parts thereof (1998). (Suomen standardisoimisliitto SFS. Standardi SFS 5831). Helsinki: Suomen standardisoimisliitto SFS.