Sociala medier

Till sociala medier räknas t.ex. bloggar, diskussionsforum, Facebook, Instagram och Twitter. Hänvisningar till inlägg i sociala medier följer  samma modell som när man hänvisar till andra webbdokument.

Om en person är upphovsman, anges upphovsmannen som uppslagsord. En organisation eller ett företag kan också stå som upphovsman. Om upphovsman saknas fungerar inläggets rubrik som huvuduppslag. Inom hakparentes specificeras vilken typ av medium det gäller.

Ett blogginlägg kan jämföras med en signerad tidningsartikel, där bloggarens namn anges som upphovsman. Blogginläggets rubrik fungerar som titel och bloggens namn motsvarar tidningens namn och kursiveras.

Vissa typer av information i sociala medier kan kategoriseras som personlig kommunikation. Detta gäller t.ex. statusuppdateringar i slutna Facbook-grupper. Du måste då ha personens tillstånd för att hänvisa till informationen.

Om sociala medier är föremål för din undersökning kan de listas i en separat förteckning över ditt undersökningsmaterial. I förteckningen bifogas då information som gör det möjligt att återfinna källan som t.ex. rubrik, webbadress och åtkomstdatum.

I källförteckningen

Upphovsman (datum). Inläggets titel. [medium] Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

Idun’s Apple (10.3.2010). Idun’s Apple levererar nu inom hela EU. [Facebook] Tillgänglig: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Iduns-Apple/197497928293?ref=ts. Hämtad 19.3.2020.

Flying solo Micro business community (2021). Why does every website look the same? [forum] Tillgänglig: https://www.flyingsolo.com.au/forums/topic/why-does-every-website-look-the-same/ Hämtad 12.5.2021.

Godin, S. (10.5.2021). Why the blockchain matters. Seth’s blog [blogginlägg]. Tillgänglig https://seths.blog/2021/05/why-the-blockchain-matters/ Hämtad 12.5.2021.

I texten

Idun’s Apple understöder etisk affärsverksamhet … (Idun’s Apple 2010).

Enligt Godin… (2021).