Sociala medier

Till sociala medier räknas t.ex. bloggar, diskussionsforum, Facebook och Twitter. Hänvisningar till specifika inlägg i sociala medier utformas enligt samma modell som när man hänvisar till andra webbdokument.

Om en person är upphovsman, vilket ofta är fallet för t.ex. blogginlägg, anges upphovsmannen som uppslagsord. En organisation eller ett företag kan också stå som upphovsman. Om upphovsman saknas fungerar inläggets rubrik som huvuduppslag. Inom hakparentes specificeras vilken typ av medium det gäller.

Ett blogginlägg kan jämföras med en signerad tidningsartikel, där bloggarens namn anges som upphovsman. Blogginläggets rubrik fungerar som titel och bloggens namn motsvarar tidningens namn och kursiveras.

Vissa typer av information i sociala medier kan kategoriseras som personlig kommunikation. Detta gäller t.ex. statusuppdateringar i slutna Facbook-grupper. Du måste då ha personens tillstånd för att hänvisa till informationen.

Om sociala medier är föremål för din undersökning kan de listas i en separat förteckning över ditt undersökningsmaterial. I förteckningen bifogas då information som gör det möjligt att återfinna källan som t.ex. rubrik, webbadress och åtkomstdatum.

I källförteckningen

Upphovsman (datum). Inläggets titel. [medium] Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

Idun’s Apple (10.3.2010). Idun’s Apple levererar nu inom hela EU. [Facebook] Tillgänglig: http://www.facebook.com/home.php?#!/pages/Iduns-Apple/197497928293?ref=ts. Hämtad 19.3.2010.

Lavas, O (19.7.2014). Zalando: värdering inför börsintroduktion av aktierna.
Dynamisk eHandel [Blogginlägg] Tillgänglig: http://dynamisk-ehandel.blogspot.fi/2014/07/zalando-vardering-borsintroduktion.htm. Hämtad 7.11.2014

Pallontallaajat (2013). Australia ja Oseania. [forum] Tillgänglig: http://www.pallontallaajat.net/pt3/keskustelu/index.php?board=11.40. Hämtad 15.10.2014.

I texten

Idun’s Apple understöder etisk affärsverksamhet … (Idun’s Apple 2010).

Lavas analys av Zalando … (Lavas 20914).

Diskussionsforum kan fungera som … (Pallontallaajat 2013).