Appar och programvaror

Ange applikationens eller programmets versionsnummer om sådan är tillgänglig.

I källförteckningen

Utvecklare/företag (År). Namn på programmet (Versionsnummer) [Beskrivning av form]. Tillgänglig: webbadress

Showpad (2014). Showpad (Version 3.4.5) [Mobilapplikation]. Tillgänglig: http://www.showpad.com/

Kony (2014). Kony Mobile HR [Mobilapplikation]. Tillgänglig: http://www.kony.com/products/apps/hr

Svenska Akademien (2014) SAOLSvenska Akademiens ordlista (Version 1.1.8) [Mobilapplikation]. Tillgänglig: https://itunes.apple.com/se/app/saol/id482044349?mt=8

I texten

Mobilapplikationen Kony HR ökade det undersökta företagets … (Kony 2014).

… (Svenska Akademien 2014).