En författare

När man hänvisar till verk med endast en författare, anges författarens efternamn och publikationens utgivningsår i texthänvisningen. Hur du gör om författaren har ett dubbelnamn eller ett efternamn med prefix ser du bland exemplen nedan. Sidan ska anges vid direkta citat och när referatet kan knytas till en viss sida eller vissa sidor.

Sidangivelsen kan anges på olika sätt. Välj en modell och genomför den konsekvent i hela din text.

(Utter 2019, s. 79), (Utter 2019, s. 79−82)
(Utter, 2019:79), (Utter 2019:79−82)

I texten

Det finns många olika marknadsföringskanaler (Utter 2019, s. 81).

Segmentrapportering har undersökts (von Bonsdorff 2018)…

I en dansk studie (Møller Hansen 2004) visas hur…

Piketty (2014) hävdar att inkomstfördelningen …

I källförteckningen

Utter, M. (2019). Syns vi? Hörs vi?: Nå igenom bruset och marknadsför biblioteket. Lund: BTJ Förlag.

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

Møller Hansen, K.(2004). Deliberate democracy and opinion formation. Odense: University press of southern Denmark.

Bonsdorff, O. von.(2018). Segmentrapporteringens inverkan på kostnaden för eget kapital. Magisteravhandling. Vasa: Svenska handelshögskolan. Tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/123456789/183221. Hämtad 4.7.2019