Referenshanteringsverktyg

Om du använder många källor har du stor nytta av att använda ett referenshanteringsprogram. Programmet fungerar både som en personlig  databas för att spara referenser och som ett hjälpmedel för att generera källförteckningar. Det finns många gratisprogram för referenshantering, t.ex. Mendeley och Zotero. Läs mer om referenshanteringsverktyg här