Konferenspublikationer

En konferenspublikation kan vara s.k. papers eller posters som har publicerats i en konferenspublikation (proceedings) som innehåller material som presenterats vid en viss konferens, symposium, kongress eller ett s.k. meeting. En konferenspublikation innehåller ofta presentationer av ny forskning.

i texten

Endel (Gunawan & Sari 2021 s. 687) anser att coronapandemin har….

i källförteckningen

Efternamn, Initial. (Utgivningsår). Titel på konferensbidrag. I: Titel på konferenspublikationen:Titel på konferensen.  Konferensort, lan,d konferensdatum, sidnummer på bidraget. Tillgänglig: Beständig länk (DOI, URN, Handle eller motsvarande) eller URL. Hämtad datum.

Om t.ex. uppgift om ort och land saknas, kan de lämnas bort.

Gunawan, G.H. & Sari, W. P. (2021). Marketing Communications During the 2020 Pandemic: Case Study of The Star Fit Grand Paragon. I: Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Social, and Humanities (ICEBSH 2021), p. 685-690. Tillgänglig: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210805.108. Hämtad 18.05.2022