Varför ska man ange referenser?

Det hör till god akademisk praxis att ange de källor man baserar sin text på. Syftet med att ange källor är bl.a. att:

  • läsaren kan skilja på vad som är dina egna tankar och det du hämtat från andra källor
  • ge läsaren den information som behövs för att få tag i de källor som du har använt
  • visa att du behärskar reglerna för vetenskaplig kommunikation
  • stärka din argumentering genom att anknyta till tidigare forskning
  • ge erkänsla för det arbete som gjorts av andra forskare.

När ska man ange källa?

Ange alltid källa då du baserar din text på andra källor. Men även om du ska använda källor och citera och referera på ett korrekt sätt så är det din egen text som ska dominera.

När behöver man inte ange källa?

Om man hänvisar till allmänt kända fakta är det inte nödvändigt att ange källan. Det kan vara svårt att dra en gräns för vad som är allmänt kända fakta inom ett visst ämnesområde. Diskutera med din lärare om du behöver hjälp med att bedöma vad som anses vara allmän kunskap inom ditt område.