Varför ange referenser?

Det hör till god akademisk praxis att ange de källor man baserar sin så att:

  • läsaren kan skilja på vad som är dina egna tankar och vad som baserar sig på andra källor
  • läsaren får den information som behövs för att hitta de källor som du har använt
  • visa att du behärskar reglerna för vetenskaplig kommunikation
  • stärka din argumentering genom att anknyta till tidigare forskning
  • ge erkänsla för det arbete som gjorts av andra.

När ska man ange källa?

Källa anges alltid då du baserar din text på andra källor. Men även om du ska använda källor och citera och referera på ett korrekt sätt så är det din egen text som ska dominera.

När behöver man inte ange källa?

Om man hänvisar till allmänt kända fakta är det inte nödvändigt att ange källan. Det kan vara svårt att dra en gräns för vad som är allmänt kända fakta inom ett visst ämnesområde. Diskutera med din lärare om du behöver hjälp med att bedöma vad som anses vara allmän kunskap inom ditt område.

Creative Commons

Läs mer om hur du hänvisar till material med Creative Commons-licens (på engelska) här.