Flera källor av samma författare samma år

Publikationer som är utgivna samma år av samma författare utmärks med ”a”, ”b” och ”c” direkt efter årtalet för att skilja verken från varandra. Det verk som du hänvisat till först i din text får bokstaven ”a”, det följande ”b” osv. Dessa bokstäver ska finnas med också i källförteckningen.

I texten

… (Leymann 1992a:10) …

… (Leymann 1992b:15) …

I ett flertal rapporter (Isaksson 2005, 2007, 2008a, 2008b) …

I källförteckningen

Leymann, H. (1992a). Vuxenmobbning på svenska arbetsplatser: en rikstäckande undersökning med 2438 intervjuer. Solna: Arbetsskyddsstyrelsen.

Leymann, H. (1992b). Lönebidrag och mobbad: en svag grupps psykosociala arbetsvillkor i Sverige. Solna: Arbetsskyddsstyrelsen.