Flera källor av samma författare samma år

Publikationer som är utgivna samma år av samma författare utmärks med ”a”, ”b” och ”c” direkt efter årtalet för att skilja verken från varandra. Det verk som du hänvisat till först i din text får bokstaven ”a”, det följande ”b” osv. Dessa bokstäver ska finnas med också i källförteckningen.

I texten

… (Eriksson 2021a:10) …

… (Eriksson 2021b:15) …

I ett flertal rapporter (Isaksson 2015, 2019, 2020a 2020b) …

I källförteckningen

Eriksson, A. (2021a). Arbetsplatsmobbning: en undersökning i sammandrag. Helsingfors: Bokförlaget.

Eriksson, A. (2021b). Arbetsplatsmobbing inom pappersindustrin i Finland. Helsingfors: Bokförlaget.