Artiklar

Artikel i tidskrift

En referens till en tidskriftsartikel inleds med artikelns författare, år och artikelns titel. Därefter följer uppgifter om tidskriftens titel och detaljer om utgivning. Tidskriftens titel ska kursiveras. Uppgifter om volym, nummer och sida kan anges på olika sätt. Välj en modell och genomför den konsekvent.

I källförteckningen

Författare, Initial (År). Artikelns titel. Tidskriftens titel. Volym, nummer, start- och slutsida.

Riel van A., Liljander V. & Jurriёns P. (2001). Exploring consumer evaluations of e-services: A portal site. International Journal of Service Industry Management, vol. 12, nr. 4, s. 359−377.

Björk, B-C., Laakso, M., Welling, P. & Paetau, P. (2014). Anatomy of green open access.  Journal of the Association for Information Science and Technology, 65 (2), 237-250.

Bouwhuis, S. (2007). Leadership Harvard style. Australian Journal of Public Administration, 66, 4, 507−511.

Elektronisk artikel

Referenser till artiklar i elektronisk form utformas på samma sätt som artiklar i tryckt form. En artikel som ingår i en licensbelagd anges oftast på exakt samma sätt som om den vore publicerad i en tryckt tidskrift. Om artikeln är fritt tillgänglig på internet (t.ex. i en Open Access-tidskrift eller i ett universitets publikationsarkiv) ska du ange webbadress och nedladdningsdatum för att underlätta för läsaren att få tag i källan.

Nuförtiden har de flesta elektroniska artiklar tilldelats en DOI-nummer (Digital Objec Identifier). DOI-numret är en elektronisk identifikationsnummer, som motsvarar tryckta källors ISBN-nummer. Om din källa har en DOI, ta med den i din källförteckning. Om du använder DOI-numret behöver du inte ha med databasens namen eller datum för nerladdning, eftersom DOI-numret är en beständig länk.

I källförteckningen

Författare, Initial (År). Artikelns titel. Tidskriftens titel. Utgivningsår, volym, nummer, start- och slutsida.DOI: xxx.

Devlin, M. (2006). Policy, preparation, and prevention: proactive minimization of student plagiarism. Journal of Higher Education Policy & Management 28, 1, 45-48. Tillgänglig: EBSCO Business Source Complete. Hämtad 30.9.2014.

Fine, C. & Rush, E. (2018). ”Why Does all the Girls have to Buy Pink Stuff?” The Ethics and Science of the Gendered Toy Marketing Debate. Journal Of Business Ethics, 149(4), s. 769-784. DOI:10.1007/s10551-016-3080-3.

Woodbine, G. F. & Liu, J. (2010). Leadership styles and the moral choice of internal auditors. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies 15, 1, 28-35. http://ejbo.jyu.fi/pdf/ejbo_vol15_no1_pages_28-35.pdf. Hämtad 10.6.2010.

I texten

(Woodbine & Liu 2010, s. 31)

(Devlin 2006, s. 47)

Artikel i dagstidning

En hänvisning till en artikel i en dagstidning anges på liknande sätt som en tidskriftsartikel. Om artikeln är signerad står författaren som huvuduppslag, följt av årtal, artikelns titel, tidningens titel och utgivningsdagens datum. Om artikeln är osignerad står artikelns titel, eller de första orden i titeln, som huvuduppslag. Om du använder en artikel som finns på dagstidningens eller tidskriftens webbsida anges dessutom  webbadress och datum då du har hämtat artikeln.

I källförteckningen

Författare, Initial (År). Artikelns titel. Dagstidningens titel datum.

Forbes, S. (2021). End the lockdowns now. Forbes 20.4.2021.

Stockmann vinstvarnade (2014). Hufvudstadsbladet 14.10.2014. Tillgänglig: http://hbl.fi/nyheter/2014-10-14/668526/stockmann-vinstvarnade. Hämtad 15.10.2014.

I texten

 … (Forbes 2021) ...

Orsaken till att Stockmanns omsättning … (Stockmann vinstvarnade 2014)