Bilder, tabeller och figurer

Om du använder en figur eller tabell som härstammar från en annan publikation ska källan alltid anges. Texthänvisningen innehåller information om författare, år och sidangivelse. Källhänvisningen placeras under bilden. En tabell eller figur förses alltid med en kort förklarande rubrik ovanför tabellen.

Om din text innehåller många bilder, tabeller och figurer brukar de numreras i löpande ordning i separata serier och anges i skilda förteckningar som placeras efter innehållsförteckningen. I källförteckningen görs hänvisningen i enlighet med vilken typ av källa som använts (bok, artikel, webbsida etc.).

Tänk på att illustrationer är upphovsrättsligt skyddade och kan kräva tillstånd av rättsinnehavaren för att få användas. Bilder som fritt får laddas ner, ändras och användas till vad som helst utan /editera utan att ange upphovsman hittar du till exempel på Pixabay och Unsplash.

I texten

tabell1

Figur 1

 

Källförteckningen

I källförteckningen anges källan enligt vilken typ av källa du tagit bilden ur (t.ex. bok, artikel, webbsida).