Om referensguiden

Referensguiden är avsedd för dig som skriver avhandlingar och övriga skriftliga arbeten vid Hanken. Guiden beskriver referenshantering enligt Harvardsystemet. För dig som skriver på engelska finns referensguider samlade här.

I guiden finns exempel på de vanligaste typerna av källor. Om du använder en källa som inte förekommer i guiden så kan du försöka tillämpa ett närliggande exempel. Du kan också anlita någon av de guider som nämns i källförteckningen. För frågor som gäller språk och stil hänvisas till t.ex. Svenska skrivregler och andra arbeten som behandlar de språkliga aspekterna av att skriva vetenskaplig text.

För den tekniska utformningen av uppsatser och avhandlingar se Hankens formateringsguide för akademiska texter.

Om du har frågor eller kommentarer och förbättringsförslag, ge respons här.

Picture of a book page

Creative Commons-licens Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.