Flera författare stöder samma tankegång

Om du använder flera källor i samma texthänvisning så kan källorna anges antingen alfabetiskt eller kronologiskt enligt utgivningsår. De olika källorna skiljs från varandra med semikolon. I källförteckningen anges alla källor.

… (Chmiel 2008; Cole 2008; Weinberg 2007).

… (Weinberg 2007; Chmiel 2008; Cole 2008).