Standarder

En hänvisning till en standard ska innehålla information om utgivare, standardens namn och nummer och utgivningsår. Upplagan anges då det är andra upplagan eller senare.

I källförteckningen

Utgivare (År). Standardens titel. Förlagsort: Förlag.

Suomen standardisoimisliitto SFS (1994). Laatujärjestelmät: suunnittelun, tuotekehityksen, tuotannon, asennuksen ja huollon laadunvarmistusmalli: standardi = Quality systems: model for quality assurance in design, development, production, installation and servicing SFS-EN ISO; 9001. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.

British Standards Institution (2008). BS EN ISO 9001: 2008 Quality management systems. Requirements. Milton Keynes: BSI.

I text

Enligt kvalitetsstandarden SFS-EN ISO 9001 är … (Suomen standardisoimisliitto SFS 1994).

Enligt den brittiska standarden BS 5555 om kvalitet … (British Standards 2008).