Standarder

En hänvisning till en standard ska innehålla information om utgivare, standardens namn och nummer och utgivningsår. Upplagan anges då det är andra upplagan eller senare.

I källförteckningen

Utgivare (År). Standardens titel. Förlagsort: Förlag.

Finnish Standards Association SFS (2015). Quality management systems: requirements SFS-EN ISO 9001. Helsinki: Finnish Standards Association.

British Standards Institution (2008). BS EN ISO 9001: 2008 Quality management systems. Requirements. Milton Keynes: BSI.

I text

Enligt kvalitetsstandarden SFS-EN ISO 9001 är … (Finnish Standards Association SFS 20215).

Enligt den brittiska standarden BS 5555 om kvalitet … (British Standards 2008).