Källförteckningen

I källförteckningen får läsaren mera information om de källor som du har baserat din text på. I detta avsnitt presenteras allmänna riktlinjer för källförteckningen. Då du gör upp en källförteckning ska du bl.a. tänka på vilken information som ska ingå för olika typer av källor och hur källförteckningen ska organiseras. Genom att studera exemplen i avsnittets källförteckningar får du snabbt en bild av hur olika typer av källor hanteras.