Webbsidor

Då du hänvisar till information på webben, fundera på vilken typ av källa det gäller. Är det frågan om en webbsida, en publikation i PDF-form eller kanske ett blogginlägg? Om webbsidan kan jämföras med en tryckt publikation (t.ex. bok, artikel, avhandling, årsberättelse) anges referensen enligt modellen för respektive typ av källa.

För en webbsida ska källhänvisningen i princip innehålla samma information som för ett tryckt dokument. Som upphovsman kan det finnas en namngiven person eller en organisation. Om dessa saknas anges webbsidans titel, dvs. på samma sätt som man gör med artiklar och böcker som saknar en namngiven författare. Webbsidans titel kursiveras. Det årtal som anges är publiceringsdatum eller datum för senaste uppdatering. Om året saknas kan man använda förkortningen u.å. (utan år) eller s.a. (sine anno = årtal saknas).

I källförteckningen

Upphovsman/Organisation (år). Webbsidans titel. Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

Helsingfors universitet (u.å.). Språkhjälpen: hjälp för akademisk kommunikation. Tillgänglig: https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/sv/. Hämtad 12.5.2021.

Linnéuniversitetet (2013). Refero: en antiplagieringsguid2. Tillgänglig: https://refero.lnu.se/. Hämtad 12.5.2021.

Baltic yachts (s.a.). Sailing sustainably through the 21st century. Tillgänglig: https://www.balticyachts.fi/greener/. Hämtad 12.5.2021.

I texten

Vetenskapliga texter ska vara … (Helsingfors universitet u.å).

Plagiat innebär att … (Linnéuniversitetet 20221).

En hållbar verksamhet… (Baltic Yachts 2021)