Webbsidor

Då du hänvisar till information på webben ska du tänka på vilken typ av källa det gäller. Är det frågan om en webbsida, en publikation i form av en pdf-fil eller kanske ett blogginlägg? Om webbsidan kan jämföras med en tryckt publikation (t.ex. bok, artikel, avhandling, årsberättelse) anges referensen enligt modellen för respektive typ av källa.

För en webbsida ska källhänvisningen i princip innehålla samma information som för ett tryckt dokument. Som upphovsman kan det finnas en namngiven person eller en organisation. Om dessa saknas anges webbsidans titel, dvs. på samma sätt som man gör med artiklar och böcker som saknar en namngiven författare. Webbsidans titel kursiveras. Det årtal som anges är publiceringsdatum eller datum för senaste uppdatering. Om året saknas kan man använda förkortningen u.å. (utan år) eller s.a. (sine anno = årtal saknas). Om dokumentet saknar sidnumrering, ange [(idnumrering saknas). Webbsidans adress och datum då du har hämtat informationen anges också.

I källförteckningen

Upphovsman/Organisation (år). Webbsidans titel. Tillgänglig: webbadress. Hämtad datum.

Helsingfors universitet (2010). Språkhjälpen: språkhjälp för akademisk kommunikation. Tillgänglig: http://kielijelppi.virtamieli.fi/framsidan. (sidnumering saknas). Hämtad 1.7.2014.

Blekinge tekniska högskola & Linnéuniversitetet (2013). Refero: antiplagieringsguiden. Tillgänglig: http://bi.lnu.se/Refero/1intro.php. Hämtad 1.7.2014.

Ekblom Bickham, M (2016). Effektivare studievanor. Umeå Universitet. Tillgänglig: http://www.student.umu.se/under-studietiden/studieverkstad/effektivare-studievanor/#planera. Hämtad 14.11.2016

I texten

Vetenskapliga texter ska vara … (Helsingfors universitet 2010).

Plagiat innebär att … (Blekinge tekniska högskola & Linnéuniversitetet 2013).

Du lär dig bäst genom att… (Ekblom Bickham 2016) och om du…