Redaktör som upphovsman

Om du hänvisar till ett samlingsverk (en antologi) står redaktörens eller redaktörernas namn som huvuduppslag i texthänvisningen då du hänvisar till boken som helhet. I källförteckningen anges bestämningen (red.) efter redaktörens namn.

Mera vanligt förekommande är att man vill hänvisa till ett enskilt kapitel, dvs. en enskild artikel, som ingår i ett samlingsverk. Exempel på detta finns i kapitlet Samlingsverk.

I texten

Ledning och(sned-)styrning i högskolan går författarna systematiskt igenom forskningen på området (Alvesson & Sveningsson 2020).

I samtliga bidrag i boken diskuteras … (Karlsson-Tuula 2019).

I källförteckningen

Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) (2020). Ledning och (sned-)styrning i högskolan. Lund: Studentlitteratur.

Punnett, B. J. & Shenkar, O. (red.) (2003). Handbook for international management. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Karlsson-Tuula, M. (red.) (2019). Värdering av tillgångar vid insolvens. Lund: Studentlitteratur.