Redaktör som upphovsman

Om du hänvisar till ett samlingsverk (en antologi) står redaktörens eller redaktörernas namn som huvuduppslag i texthänvisningen då du hänvisar till boken som helhet. I källförteckningen anges bestämningen (red.) efter redaktörens namn.

Mera vanligt förekommande är att man vill hänvisa till ett enskilt kapitel, dvs. en enskild artikel, som ingår i ett samlingsverk. Exempel på detta finns i kapitlet Samlingsverk.

I texten

Förhandling i fokus går författarna systematiskt igenom forskningen på området (Bolander 1994).

I samtliga bidrag i boken diskuteras internet och … (Brunila & Kallio 2014).

I källförteckningen

Bolander, E. (red.) (1994). Förhandling i fokus. Stockholm: Edumedia.

Punnett, B. J. & Shenkar, O. (red.) (2003). Handbook for international management. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Brunila, M. & Kallio, K. (red.) (2014). Verkko suljettu: internet ja avoimuuden rajat. Helsinki: Into.