Sidnumrering saknas

Endel digitalt material saknar sidnumrering. Detta kan bero på att materialet är publicerat i något annat format än PDF. Det kan också hända att den sidnumrering du ser har skapats utgående från vilken ”device” du använder eller storleken på din skärm. Den typen av sidnumrering ska du inte använda i en referens. I dessa fall kan du använda kapitelrubriker eller styckets nummer i din texthänvisning.

Använd kapitelrubriker

Du kan ersätta sidnummern i din texthänvisning med kapitelrubriken eller underrubriken. Om kapitelrubriken är för lång för att din text ska se snygg ut, kan du ta med endast rubrikens början.

Ethical considerations should begin as soon as you choose your research topic (Kara, 2018, Choosing a research question).

Styckets nummer

Du kan även använda styckets nummer för att precisera varifrån den information du hänvisar till kommer. Du räknar själv vilket nummer det stycke du hänvisar till har.

Digitalisation and remote working increase employees’ responsibility for their own well-being at work (Huovinen, 2020, st.7)

Du kan även kombinera med både kapitelrubrik och styckets nummer om du anser att det tydliggör din hänvisning. I fall där kapitlen är långa kan detta underlätta för läsaren att hitta det du hänvisar till.

Ethical considerations should begin as soon as you choose your research topic (Kara, 2018, Choosing a research question, st. 3).