Organisation som upphovsman

I vissa fall kan en organisation (myndigheter, företag, konferenser) vara upphovsman. Namnet på organisationer, myndigheter, företag etc. skrivs vanligen ut i sin helhet, men välkända förkortningar kan användas. I den första texthänvisningen skriver du i så fall ut hela namnet och förkortningen inom parentes efter namnet. I den fortsatta texten använder du endast förkortningen.

I texten

De flesta småföretag… (Official statistics of Finland 2021, s.2).

I rapporten konstateras att … (United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNESDA) 2020).

och följande gång

Enligt UNESDA (2020)  …

I källförteckningen

Om du har hänvisat till en publikation där en organisation står som upphovsman och använt en etablerad förkortning på organisationens namn så anger du i källförteckningen först namnet i sin helhet, därefter förkortningen inom parentes.

United Nations department of economic and social affairs (UNESDA) (2020). Youth report:  Youth social entrepreneurship and the 2030 agenda. New York: United Nations. Tillgänglig: https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2020/07/2020-World-Youth-Report-FULL-FINAL.pdf Hämtad 5.5.2021.

Official statistics of Finland (2021). Statistics of business subsidies 2020 (2021). Helsinki: Statistics Finland. Tillgänglig  https://www.stat.fi/til/yrtt/2020/yrtt_2020_2021-04-28_en.pdf Hämtad 28.4.2021.