Avhandlingar

En hänvisning till en avhandling ska innehålla uppgift om lärosätets namn och vilken typ av avhandling det gäller t.ex. magisteravhandling eller doktorsavhandling. Doktorsavhandling förkortas diss. Om du har använt en elektronisk version av avhandlingen anges även webbadress och nedladdningsdatum.

I källförteckningen

Författare, initial. (År). Avhandlingens titel. Typ av avhandling. Utgivningsort: Högskola/Universitet

Andersson, T. (2008). Leadership and effective management. Magisteravhandling. Vasa: Svenska handelshögskolan.

Lindfors, E. (2009). Hunt for the new CEO – a review of the selection process. Magisteravhandling. Helsinki: Hanken School of Economics. Tillgänglig: http://openax.shh.fi:8180/dspace/. Hämtad 4.3.2010.

Huang, Kun (2919). Implied volatility and option pricing models. Diss. Helsinki: Hanken School of Economics. (Economics and Society, 326). Tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/215605. Hämtad 4.7.2019.

I texten

… (Andersson 2008).

… (Lindfors 2009, s. 25) …

Information om konsumenternas … (Huang 2019, s. 50).