Avhandlingar

En källhänvisning till en avhandling ska innehålla lärosätets namn och vilken typ av avhandling det gäller t.ex. magisteravhandling eller doktorsavhandling (diss.). Om du har använt en elektronisk version av avhandlingen anges även webbadress och nedladdningsdatum.

I källförteckningen

Författare, initial. (År). Avhandlingens titel. Typ av avhandling. Utgivningsort: Högskola/Universitet

Andersson, T. (2008). Leadership and effective management. Magisteravhandling. Vasa: Svenska handelshögskolan.

Haavisto, C. (2021). Government trust and airline stock returns during Covid-19. Magisteravhandling. Helsinki: Hanken School of Economics. Tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/409760. Hämtad 7.5.2021.

Huang, Kun (2919). Implied volatility and option pricing models. Diss. Helsinki: Hanken School of Economics. (Economics and Society, 326). Tillgänglig: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/215605. Hämtad 4.7.2019.

I texten

… (Andersson 2008).

… (Haavisto 2021, s. 25) …

Information om konsumenternas … (Huang 2019, s. 50).