Flera författare

Två eller tre författare

Då en publikation har två eller tre författare ska alla författare anges i texthänvisningen. Om författarnamnen nämns i texten utanför parantesen används ”och” mellan namnen. Om namnen står inom parentesen används vanligen tecknet ”&” i texthänvisningen.

I källförteckningen anges alla författare. Författarnas namn nämns i den ordning de står i publikationen. I källförteckningen anges alla författarnamn.

I texten

I boken Academic writing for graduate students redogör Swales och Feak (2012) för hur …

Makten har förflyttats från individen till grupper (Kotler, Kartajaya & Setiawan 20217, s. 6).

I källförteckningen

Swales, J. M. & Feak, C. (2012). Academic writing for graduate students: essential tasks and skills. 3 uppl. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Kotler, P., Kartajaya, H. & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0: moving from traditional to digital. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Fyra författare eller flera

Då författarna är fyra eller flera, anges alla författare första gången du hänvisar till publikationen. Vid senare hänvisningar anger du endast den första författaren åtföljt av et al. (= och andra på latin).

I källförteckningen anges alla författare. Författarnas namn nämns i den ordning de står i publikationen.

I texten

När man mäter longitudiell utveckling … (Laakso, Welling, Bukova, Nyman, Björk & Hedlund 2011).

Laakso et al. (2011) hävdar att antalet …

I källförteckningen

Laakso, M., Welling, P., Bukova, H., Nyman, L., Björk, B.-C., & Hedlund, T. (2011). The development of open access journal publishing from 1993 to 2009. PLoS ONE, 6(6), e20961. Tillgänglig: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020961. Hämtad 13.10.2014.