Olika typer av upphovsmän

Det är ofta en namngiven person som är upphovsman för en publikation, vanligen en författare eller en redaktör. Om det saknas en författare kan t.ex. en organisation, en myndighet eller ett företag också stå som upphovsman. I detta avsnitt finns exempel på hur man anger källhänvisningen i löpande text utgående från olika typer av upphovsmän eller om upphovsman saknas.