Olika typer av upphovsmän

Det är ofta en namngiven person som är upphovsman för en publikation, vanligen en författare eller en redaktör. Om det saknas en författare kan t.ex. en organisation stå som upphovsman. Här visar vi hur man anger olika typer av upphovsmän.