Om referensguiden

Referensguiden är avsedd för dig som skriver avhandlingar och övriga skriftliga arbeten vid Hanken. Guiden beskriver referenshantering enligt Harvardsystemet. För dig som skriver på engelska finns referensguider här.

I guiden finns exempel på de vanligaste typerna av källor. Om du använder en källa som inte förekommer i guiden så kan du tillämpa ett närliggande exempel. Du kan också anlita någon av de guider som nämns i källförteckningen.

För dig som hänvisar till dina källor enligt Oxfordsystemet (handelsrätt, ibland även redovisning) finns University of Oxfords OSCOLA-guider.

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och förbättringsförslag, ge respons här.

Övriga skrivguider på Hanken

Handbok i vetenskapligt skrivande (frågor gällande språk och stil)

Formateringsguide för akademiska texter  (teknisk utformning av uppsatser och avhandlingar)

 

Picture of a book page

Creative Commons-licens Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell Licens.