Referenshanteringsprogram

Om du har en omfattande källförteckning har du stor nytta av att använda ett referenshanteringsprogram. Programmet fungerar både som en personlig databas för att spara referenser och som ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt skapa källförteckningar. Du överför referenser från en databas och lagrar dem i referenshanteringsprogrammet, där du kan organisera dem och automatiskt generera källförteckningar enligt valbart referenssystem.

På Hanken har du tillgång till referenshanteringsprogrammet RefWorks. Motsvarande programvaror är Endnote respektive gratisprogrammet Zotero.