En författare

När man hänvisar till verk med endast en författare, anges författarens efternamn och publikationens utgivningsår i texthänvisningen. Sidan ska anges vid direkta citat och när referatet kan knytas till en viss sida eller vissa sidor.

Sidangivelsen kan anges på olika sätt. Välj en modell och genomför den konsekvent i hela din text.

(Sörqvist 1998, s. 79), (Sörqvist 1998, s. 79−82)
(Sörqvist, 1998:79), (Sörqvist 1998:79−82)

I texten

Man kan använda tidsstudier för att utreda kvalitetskostnader med hjälp av slumpmässiga stickprov (Sörqvist 1998, s. 79).

Sörqvist (1998) har undersökt begreppet kvalitetskostnader …

I en studie visas hur man kan reducera kvalitetskostnaderna (Sörqvist 1998).

Piketty (2014) hävdar att inkomstfördelningen …

I källförteckningen

Sörqvist, L. (1998). Kvalitetsbristkostnader: ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur.

Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2014.