4.2.1 Hankens bibliotek

Hankens bibliotek är öppet för alla som bedriver studier eller forskning inom det ekonomisk-merkantila området. Den primära kundgruppen är Hankens egna studerande och personal.
Du kan söka bland bibliotekets tryckta och elektroniska samlingar i:

 • söktjänsten Hanna (Helsingfors)
 • bibliotekskatalogen Tria (Hanken i Vasa)
 • Nelliportalen (innehåller elektroniskt material som är gemensamt för Helsingfors och Vasa)

I det här kapitlet presenterar vi Hankens bibliotek:

Hankens bibliotek i Helsingfors och i Vasa (Tritonia)

 • de tryckta samlingarna
 • utlåning
 • elektroniskt material
 • informationstjänster och undervisning
 • utrymmen

I början av dina studier gång klarar du dig kanske med Hankens egna samlingar. Men kom ihåg att det i huvudstadsregionen också finns många andra bibliotek som kan ha kursböcker och övrig litteratur som du behöver.
I Vasa finns förutom Tritonias enheter även Vasa stadsbibliotek där du också kan hitta lämplig litteratur.

De tryckta samlingarna

I de tryckta samlingarna ingår bl.a.:

 • kursböcker
 • övriga böcker (monografier)
 • tryckta tidskrifter och seriepublikationer
 • avhandlingar (magister- och doktorsavhandlingar).

De tryckta samlingarna är sökbara via söktjänsten Hanna och i Vasa via bibliotekskatalogen Tria (läs mera om Hanna och Tria).

Vem som helst kan bekanta sig med de tryckta samlingarna i Hankens bibliotek och Tritonia. En del av materialet förvaras i slutna magasin. Fråga personalen om du stöter på sådant material.

Utlåning

Helsingfors

Bekanta dig med bibliotekets låneregler och lånetider på bibliotekets hemsida.

Vasa

Bekanta dig med Tritonias låneregler och lånetider.

Fjärrlån
Om en publikation inte finns i Hankens bibliotek, eller i Vasa i Tritonia, kan du fjärrlåna boken från ett annat bibliotek. Fjärrlån är avgiftsbelagda.
Mera information om fjärrlån i Hankens bibliotek och fjärrlån i Tritonia.

Ditt bibliotekskort är personligt. Som låntagare förbinder du dig att följa reglerna i Hankens bibliotek respektive i Tritonia.

Elektroniskt material

Hankens bibliotek anskaffar också elektroniskt material som står till förfogande för Hankens studerande och personal.. Som studerande vid Hanken kan du använda e-materialet inom Hankens nätverk eller på distans (läs mera om e-material och distansanvändning).

Det elektroniska materialet är licensbelagt och regleras av upphovsrättslagstiftning och användaravtal. Som användare bör du följa användarvillkoren för det elektroniska materialet. Det är tillåtet att bläddra, att söka och kopiera sökresultat i rimlig utsträckning för eget studie- eller forskningsbehov. Det är däremot förbjudet att utnyttja materialet kommersiellt, att sprida det till allmänheten, och att kopiera omfattande verk i sin helhet. Vissa material eller databaser kan dessutom ha särskilda användarvillkor, som definieras i avtal. Mera information om användarrättigheterna hittar du i Nelliportalen  i anslutning till respektive databas (läs mera om Nelli).  Mera information finns på i samband med databasbeskrivningarna (i Nelliportalen eller i databasbeskrivningar Hanna).

Då du använder e-material måste du följa användarvillkoren för materialet.

Informationstjänster och undervisning

Hankens bibliotek och Tritonia erbjuder också annan informationsservice, t.ex. handledning och undervisning i informationssökning.

Hanken har utarbetat ett integrerat informationkompetensprogram, vilket innebär att du som studerande ska lära dig att söka, hantera, sakligt granska och använda information genom att i praktiken öva dessa färdigheter i anslutning till övningsarbeten. Vi lär ut informationssökning i anslutning till följande kurser:

 1. Informationsbehandlingens grunder
 2. Företagsstrategi
 3. Kandidatseminarium

Mera information om användarutbildning och övrig service finns på bibliotekets hemsida respektive Tritonias hemsida (Vasa).

Utrymmen

Helsingfors
Läs om Hankens studiemiljö på studerandeportalen.
Vasa

Läs om Tritonias utrymmen för studie- och undervisningsbruk på Tritonias hemsida.

Helsingfors
Om du inte hittar den litteratur du behöver i Hankens bibliotek, kan du också använda övriga bibliotek i huvudstadsregionen. Det finns ett stort antal bibliotek, både universitets- och högskolebibliotek samt stadsbibliotek. Alla dessa är öppna för allmänheten och du kan registrera dig som låntagare och använda dig av bibliotekens tjänster.
* Bibliotek i Hfors. Samsökning i flera bibliotekskataloger via Nelliportalen.
* Allmänna bibliotek (t.ex. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stadsbiblioteks databas HelMet)
* Inhemska universitetsbibliotek (universitetsbibliotekens samkatalog Melinda)
* Övriga bibliotek, se Biblioteken.fi

 

Vasa
Om du inte hittar den litteratur du behöver i bibliotekskatalogen Tria kan du också använda övriga bibliotek som finns i regionen. Alla är öppna för allmänheten och du kan registrera dig som låntagare och använda dig av bibliotekens tjänster.
* Bibliotek i Vasa. Samsökning i flera bibliotekskataloger via Nelliportalen.
* Allmänna bibliotek (t.ex. Vasa stadsbibliotek, Fredrikabiblioteken)
* Inhemska universitetsbibliotek (universitetsbibliotekens samkatalog Melinda)
* Övriga bibliotek, se Biblioteken.fi