4.2.3 Sökresultat och tillgänglighet

Då du har sökt i Hanna eller i Tria  får du en träfflista, dvs. en förteckning över sökresultaten.

Exemplen nedan visar en sökning i Hanna, och en sökning i Tria.

Sökresultat och tillgänglighet i Hanna

Bilden visar en sökning på sökmetoden titel (ord i titel) på ordet brand.
Sökresultaten kan sorteras enligt t.ex. utgivningstid, titel eller författare.

Klicka på titeln för få mera information om boken och för att se se om boken är tillgänglig.
De bibliografiska uppgifterna  innehåller information om författare, titel, ugivning m.m. Här ingår också ämnesorden, som beskriver bokens innehåll, och som kan användas vid fortsatt sökning
Dessutom framgår bokens tillgänglighet, placering i biblioteket och antalet exemplar. Om boken är utlånad framgår också lånets förfallodag.

  • I fältet Samling står namnet på den samling där boken finns och lånetidens längd (t.ex. Kursböcker. Lånetid 7 dagar eller Boksamling. Lånetid 28 dagar).
  • I fältet Signum anges verkets hyllsignum, som hänvisar till hyllan där boken står.  Det s.k. uppslagsordet, skrivet med versaler, är det ord enligt vilket boken är placerad alfabetiskt i hyllan.
  • I fältet Antal exemplar anges hur många exemplar biblioteket äger.
  • I fältet Status framgår om boken är tillgänglig i hyllan eller utlånad (förfallodatum framgår).

Sökresultat och tillgänglighet i Tria

Bilden visar en fritextsökning på ordet marknadsföring.
I rullgardinsmenyn Sortering kan du sortera sökresultaten enligt t.ex. relevans, utgivningstid, titel eller författare.

Klicka på titeln för att se om boken är tillgänglig.
Du får då fram all information om boken: de bibliografiska uppgifterna (titel, författare, utgivning, ämnesord etc). Dessutom framgår bokens tillgänglighet (se bilden nedan): bokens placering i biblioteket, antalet exemplar och antalet exemplar som är på plats.

  • I fältet Samling står namnet på den samling där verket finns.
  • I fältet Signum anges verkets hyllsignum, som hänvisar till hyllan där boken står och uppslagsord, d.v.s. det ord enligt vilket verket är placerad alfabetiskt i hyllan.
  • I fältet Status framgår om boken är tillgänglig i hyllan eller utlånad (förfallodatum framgår) och om det finns reserveringar på boken.

Notera bokens signum då du går till hyllan för att leta rätt på boken. Signum hänvisar till den hylla där boken är placerad.