4.2.2 Att söka i Hanna och Tria

Här lär du dig att söka material i söktjänsten Hanna och i bibliotekskatalogen Tria (Tritonia). I Hanna ingår bibliotekets tryckta samlingar (i Helsingfors) och material från licensbelagdta och fritt tillgängliga databaser.

I Tria ingår samlingarna i Tritonia Vasa vetenskapliga bibliotek. Databaser och elektroniskt material som Hankens bibliotek erbjuder kan sökas i Hanna, oavsett studieort. Nedan beskrivs de centrala sökfunktionerna i Hanna respektive i Tria.

Vi behandlar sökfunktionerna:

 • enkel sökning
 • avancerad sökning

Hanna och Tria

I Hanna hittar du böcker, tidskrifter och publikationsserier som ingår i samlingarna vid Hankens bibliotek i Helsingfors. Dessutom ingår elektronisk material, som  t.ex.  artiklar och avhandlingar i fulltext, databser, e-böcker m.m..

I Tria, som är Tritonias bibliotekskatalog, ingår samlingarna vid Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola, Åbo Akademis enheter i Vasa och Jakobstad samt Yrkeshögskolan Novias och Svenska handelshögskolans Vasaenheter.

Några tips:

 • Enskilda tidskriftsartiklar eller artiklar i samlingsverk (t.ex. en antologi) ingår i regel inte i Hanna respektive Tria. Sök i stället på tidskriftens titel eller på samlingsverkets titel.
 • Du kan använda både stora och små bokstäver då du skriver in dina sökord.

För att reserveringsblanketten och beståndsuppgifterna ska fungera i Hanna och Tria måste du använda en tillräckligt ny version av din webbläsare (läs mera om webbläsare).  Du måste också tillåta kakor och Javascript i webbläsaren.

Söktjänsten Hanna är en ny söktjänst, där man kan söka både tryckt och elektroniskt material i en och samma sökruta. Denna tjänst är tillsvidare en betaversion.

Enkel sökning i Tria

I enkel sökning kan du söka t.ex. på författarens namn eller bokens titel.

Gör så här:

 • Skriv in ditt/dina sökord i fältet Sökord.
 • Kombinera med lämplig sökmetod i menyn Välj sökmetod (se bilden). De vanligaste sökmetoderna är:
  • Titel: Skriv hela titeln eller eller de första orden i titeln. Utelämna eventuella artiklar i början av titeln (en, ett, a, an, the, der osv.). Söker på ord som finns i början av titeln.
  • Titel (ord i titel): Söker på ord som finns i titeln oavsett var i titeln ordet är placerat. Denna sökmetod finns enbart i Hanna.
  • Författare: Författaren kan vara en person, ett samfund eller en kongress. Skriv efternamnet först.

Tria

Sökresultaten behandlas i kapitlet sökresultat och tillgänglighet.

Avancerad sökning i Hanna

Klicka på fliken Avancerad sökning för att öppna denna sökfunktion.
I avancerad sökning kan du kombinera flera sökord (t.ex. marknadsföring, reklam, pr) i samma sökfält (se bilden). Du kan också kombinera flera sökfält med varandra.

 

Gör så här:

  • Skriv in ditt/dina sökord i fältet Sökord.
  • Kombinera med lämplig sökmetod i menyn Välj sökmetod: oftast riktas sökningen till fälten författare, titel eller fritext.
  • Välj något av följande alternativ i rullgardinsmenyn bredvid fältet Sökord.
   • alla ord =AND, där alla sökord måste ingå i sökresultatet
   • något av orden =OR där minst ett av orden du skrivit i sökrutan ingår i sökresultaten
   • uttryck (frassökning), där sökorden förekommer i sökresultatet i exakt den form de har i sökfältet
 •  Man kan också kombinera fälten Sökord med varandra med hjälp av sökoperatorerna AND, OR eller NOT (läs mera om Booleska operatorer).

Avancerad sökning i Tria

Klicka på fliken Kombinationssökning för att öppna denna sökfunktion.
I avancerad sökning kan du kombinera flera sökord (t.ex. (t.ex. marknadsföring, reklam, pr) i samma sökfält (se bilden). Du kan också kombinera flera sökfält med varandra.

Gör så här:

  • Skriv in ditt/dina sökord i fältet Sökord.
  • Kombinera med lämplig sökmetod i menyn Välj sökmetod: oftast riktas sökningen till fälten författare, titel eller fritext.
  • Välj något av följande alternativ i rullgardinsmenyn bredvid fältet Sökord.

 

   • alla, där alla sökord måste ingå i sökresultatet
   • fras, där sökorden förekommer i sökresultatet i exakt den form de har i sökfältet
   • enskilda där minst ett av orden du skrivit i sökrutan ingår i sökresultaten

 

 • Man kan också kombinera fälten Sökord med varandra med hjälp av operatorerna AND, OR eller NOT (läs mera om operatorer). Klicka på knappen AND (standardvärde), OR eller NOT och skriv in ett lämpligt sökord i sökfältet.

 

Du kan också upprepa ovanstående sökexempel i funktionen enkel sökning. Skriv in sökorden i formen ”(reklam OR marknadsföring OR pr) AND (elektronisk handel OR e-handel)” och välj kommandosökning som sökmetod. Sökoperatorerna AND, OR, NOT presenteras närmare i kapitlet sökmetoder

.