Hem

IKT-körkort

IKT-körkorkortet är en del av kursen Informationsbehandlingens grunder. Med IKT-körkortet vill man försäkra sig om att studeranden vid Hanken har tillräckliga praktiska kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att klara av sina studier.

Läs mera om IKT-körkortet

Hur klarar jag kursen

IKT-körkortet består av fem olika moduler. Du börjar med att göra ett nivåtest inom varje modul. Nivåtesten visar vilka moduler du behöver studera mera på för att nå kursens kunskapskrav.

Bilden nedan visar vad du ska göra efter att du gjort alla nivåtester. När du sedan har studerat och klarat alla nivåtester med gott resultat (rekommendation 70% rätt) är chansen stor att du också klarar den avslutande examinationen.

Mera detaljered information om processen för att avlägga IKT-körkortet finns i kursområdet i Moodle.