4.4 Att utvärdera och använda sökresultaten

En förutsättning för att vetenskaplig forskning ska godkännas etiskt, vara pålitlig och ha trovärdiga resultat är att forskningen bedrivs enligt god vetenskaplig praxis. God vetenskaplig praxis omfattar bl.a. kritisk analys av informationskällor och att upphovsmannens rättigheter respekteras då man använder källor. I det här kapitlet ser vi på källkritik, referenspraxis och andra frågor om upphovsrätt som du som studerande stöter på.

 

Du kan läsa mera om god vetenskaplig praxis i  God vetenskaplig praxis och handläggning av avvikelser från den (Forskningsetiska delegationen) och på webbsidan Codex – regler och riktlinjer för forskning.