4.3.3 E-material vid Hankens bibliotek

Hankens bibliotek har också elektroniskt material i sina samlingar. Du har tillgång till e-materialet i datorerna på Hanken eller som distansanvändare t.ex. vid din egen dator. Som användare av det elektroniska materialet har du vissa rättigheter och skyldigheter.
Största delen av e-materialet får man spara och skriva ut obegränsat så länge det gäller dina studier. Detta gäller t.ex. artiklar i artikeldatabaser.

De elektroniska böckerna är däremot ofta försedda med strängare begränsningar. Det det är t.ex. tillåtet att skriva ut endast ett begränsat antal sidor, det går inte att klippa ut text för att klistra in i ett annat dokument, och böckerna går inte att spara på sin egen datorn eller på extern minnesenhet. Brott mot dessa användarregler kan leda till att e-boken spärras temporärt för samtliga användare.

Användarvillkoren för enskilda databaser finns i Nelliportalen, klicka på    som finns i samband med varje databas för att läsa användarvillkoren.

Det elektroniska materialet är tillgängligt via Nelliportalen, både inom Hankens nätverk och hemifrån på distans. (Läs mera om Nelli). De elektroniska samlingarna består av bl.a. fulltextdatabaser, elektroniska böcker och uppslagsverk, referensdatabaser och elektroniska tidskrifter.

Logga ut ur databasen då du inte längre använder den. Vissa databaser tillåter endast ett begränsat antal samtidiga användare.

Distansanvändning av e-material

Det elektroniska materialet är tillgängligt via Nelliportalen, både inom Hankens nätverk och hemifrån på distans. Då du är utanför Hankens nätverk når du automatiskt databaserna via en proxyserver och blir då ombedd att fylla i ditt användarnamn och lösenord.

Elektroniska tidskrifter

Via Nelli har du tillgång till ett stort antal e-tidskrifter i fulltext. Du hittar dem i Nelli via funktionen Välj e-tidskrift.

Elektroniska böcker

En elektronisk bok (e-bok) är en bok i digitalt format. Du kan läsa den i datorn eller i en skild läsapparat för e-böcker. E-böcker som distribueras fritt kan du spara var du vill, t.ex. på datorns hårdskiva eller på ett usb-minne.

Hankens e-böcker är t.ex. handböcker, kursböcker, ordböcker eller uppslagsverk. Du har tillgång till e-böckerna via Nelliportalen. Vissa kursböcker finns också som e-böcker, läs mera om e-kursböcker.

Databaser

Hankens bibliotek har skaffat användarrättigheter (licens) till en mängd inhemska och utländska databaser som innehåller vetenskapligt material. Databaserna är tillgängliga via Nelliportalen.

Exempel på databaser:

  • Hanna – Hankens bibliotekskatalog (Helsingfors)
  • Tria – bibliotekskatalogen i Tritonia – Vasa vetenskapliga bibliotek, där Hankens i Vasa samlingar ingår
  • Melinda – samkatalog för universitetsbiblioteken i Finland
  • Arto – referensdatabas som innehåller referenser till inhemska artiklar.
  • Helecon Mix – innehåller bl.a. ett selektivt urval referenser till artiklar i inhemska ekonomiska tidskrifter.
  • MOT ordböcker – ordböcker på flera olika språk

Exempel på specialiserade databaser:

DHanken är Hankens publikationsarkiv som innehåller avhandlingar och publikationer i elektronisk form.