Material

Välkommen till IKT-körkortet! Detta studiematerial är avsett som stödmaterial för självstudier och kontaktundervisning i samband med IKT-körkortet. Materialet består av fem moduler. Bläddra i materialet antingen via menyn i övre kanten eller menyn till vänster, där du också kan se vilket avsnitt som är öppet. De enskilda modulerna inklusive modulernas lärandemål presenteras på startsidan.

Observera att du inte förutsätts läsa allt. Om redan har utmärkta kunskaper i innehållet i en modul och har fått det bestyrkt genom ett gott vitsord i nivåtestet, kan du gå vidare till följande modul.

 

o1m o3m o4m o5m
Introduktion till datoranvändning IT-miljön vid Hanken Bearbetning och framställning av data Informationssökning Datasäkerhet och dataskydd

I studiematerialet förekommer följande markeringar:

Viktig information

Fördjupande information

Praktiska problem som åskådliggörs via exempelstudenranden Ragnar och hans förehanvanden

Instruktionsfilmer att titta på

Materialet är utarbetat vid Helsingfors universitet och har bearbetats för att motsvara Hankens IT-miljö.