4.1 Att planera en informationssökning

Nelli

Informationssökning är en del av vårt dagliga liv, vare sig du söker efter information om dagens studentlunch eller har en laboratorieövning om hur aspirin tillverkas. Informationsbehoven är mycket olika i de här två fallen och för att lösa problemen måste man söka efter information på olika sätt. I det första fallet räcker det kanske med att fråga en kompis eller titta på studentkaféets webbsida. I det andra fallet måste man planera informationssökningen noggrannare och kanske söka efter information i vetenskapliga informationskällor.

Det här kapitlet beskriver de faser som ingår i en informationssökning och olika källor som kan innehålla den information du behöver.