Målsättning

IKT-körkortet består av fem moduler. Målsättningen och innehållet för respektive modul beskrivs nedan.

Modul 1
Introduktion till datoranvändning

Mål: Du ska kunna använda en dator och dess tillbehör samt behandla filer och index. Dessutom ska du kunna klara av de vanligaste problemsituationerna med datorer, kunna grunderna för Internetanvändning och känna till netikett, d.v.s. hur man beter sig på Internet.

 • Datorns funktionsprinciper
 • Filer och kataloger
 • Datorprogram
 • Internet och WWW
 • E-post
 • Utskrifter

Modul 2
IT-miljön vid Hanken

Målsättning: du ska kunna använda den informationstekniska omgivningen vid Hanken samt den service den erbjuder. Dessutom ska du veta vilka webbstudietjänster vid Hanken du kan använda för att stöda dina studier.

 • Användartillstånd och användarkoder
 • Datorsystemen
 • Datorutrymmen och -tjänster
 • E-post vid Hanken
 • Planera dina studier – WebOodi och webbinfo
 • Studera över webben

 

Modul 3
Bearbetning och framställning av data

Mål: Du ska veta vilket verktyg (program) du ska använda för dina arbeten och du ska kunna grundprinciperna för hur verktyget ska användas. Du ska också kunna överföra information från ett program till ett annat.

 • De vanligaste typerna av representation av information
 • Ordbehandling
 • Tabellkalkylering
 • Bildpresentationer

Modul 4
Informationssökning
Mål: Du ska kunna använda de tjänster som erbjuds av Hankens bibliotek eller Tritonia. Du ska kunna söka efter information i olika källor och känna till olika sökmetoder, vilket effektiverar dina studier. Du ska också känna till grundprinciperna för upphovsrätten.

 • Att planera en informationssökning
 • Att söka i bibliotekskatalogerna Hanna och Tria
 • Att söka information om ett ämne
 • Att utvärdera och använda sökresultat

Modul 5
Datasäkerhet och dataskydd
Mål: Du ska förstå vikten med datasäkerhet och dataskydd för dina studier och livet i övrigt. Därtill ska du veta hur du kan påverka ditt eget dataskydd genom dina egna val.

 • Introduktion till datasäkerhet och dataskydd
 • Hur man skyddar sig mot hotfaktorer