IKT-körkortets processbeskrivning

IKT-körkortet (3 studiepoäng) är en obligatorisk del av kursen Informationsbehandlingens grunder. Med IKT-körkortet vill man försäkra sig om att studeranden vid Hanken har tillräckliga praktiska kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att klara av sina studier.

IKT-körkortet följer samma struktur och kravnivå som IKT-körkortet vid Helsingfors universitet. IKT-körkortet har utvecklats vid Helsingfors universitet, och tillämpas vid Hanken sedan hösten 2009.

IKT-körkortet består av fem olika moduler. Det allra första du ska göra är att ta ett nivåtest inom varje modul. Nivåtesten visar vilka moduler du behöver studera mera på för att nå kursens kunskapskrav. Du kan studera på egen hand eller ta del av de övningslektioner som erbjuds. Då du har fått minst 70% rätt i alla nivåtest har du goda chanser att klara den avslutande examinationen. Se även detaljerad information om studiegången för IKT-körkortet.

Se illustration av IKT-körkortets processbeskrivning