4.2.5 Låntagaruppgifter och omlån

Du kan kontrollera dina låntagaruppgifter via funktionen Mina lån i Hanna / Tria. För att logga in behöver du lånekortets nummer, ditt efternamn och en pin-kod.
I låntagaruppgifterna fråmgår t.ex.

  • personuppgifter
  • eventuella låneförbud
  • aktuella lån (du kan också förnya lån)
  • aktuella reserveringar (du kan också avbeställa reserveringar)
  • uppgifter om obetalda avgifter

Bilden nedan är ur Hanna, men samma information framkommer även då du är inloggad i Tria.

 

Personuppgifter

Här ser du namn och kontaktuppgifter. Meddela alltid förändrade person- eller kontaktuppgifter till biblioteket, eftersom uppgifterna inte överförs automatiskt från studieregistret. Du ansvarar själv för att dina personuppgifter är á jour.

 

Låneförbud

Här framgår orsaken till ett eventuellt låneförbud. Den vanligaste orsaken till låneförbud är obetalda böter som överstiger 10 euro.

Lån

Här ser du aktuella lån och förfallodag. Det är också här som du förnyar dina lån. Den nya förfallodagen syns i kolumnen till höger.

Du kan inte förnya ditt lån bl.a. om

  • boken är reserverad av en annan låntagare
  • du har förnyat boken maximalt antal gånger
  • du har 10 € eller mera i böter

Reserveringar

Här ser du dina aktuella reservationer. Du ser också reservationer som har anlänt samt sista avhämtningsdag för dessa.

Vid  Reserveringar i kraft ser du aktuella reservationer. I kolumnen Status framgår din plats i reservationskön. Du kan avbeställa en reservation genom att markera boken och klicka på knappen Avbeställning.

Vid Anlända reserveringar ser du då boken har anlänt och kan avhämtas i biblioteket, samt sista avhämtningsdag. Kontakta gärna biblioteket om du inte tänker avhämta boken inom utsatt tid.

 

Avgifter

Här ser du dina avgifter samt orsaken till avgifterna.

 Om du har obetalda avgifter till ett värde av 10 euro eller mera försätts du i låneförbud.