4 Informationssökning

Informationssökning är en viktig del av den akademiska yrkeskunskapen som man lär sig under studietiden. I det här avsnittet ser vi på sådana informationsfärdigheter som behövs i början av studietiden.

Då du har bekantat dig med det här avsnittet vet du hur man använder bibliotekens kataloger och andra informationskällor. Dessutom lär du dig sökmetoder, som gör dina studier effektivare. Du lär dig också att utvärdera dina sökresultat och att använda den information du hittar enligt god akademisk praxis.