1 Introduktion till datoranvändning

När du har studerat detta avsnitt kommer du att veta vilka delar och program som behövs för att en dator ska fungera. Därtill kommer du att vara medveten om grunderna i att hantera filer och kataloger, du kommer att känna till de vanligaste tillämpningsprogrammen, och du kommer att kunna lösa de vanligaste problemen som kan uppstå då man använder en dator. När du har studerat det här avsnittet kommer du också att förstå en del om strukturen på Internet, känna till olika tjänster som finns på Internet, och förstå vad som menas med ”netikett”. Dessutom kommer du att veta hur du i dina studier kan utnyttja ljud- och videokopplingar och -material.