4.3.5 Nelliportalen

Nelliportalen är ingången till det elektroniska materialet som du har tillgång till via Hankens bibliotek.
Namnet Nelli står för National Electronic Library Interface.

I Nelli hittar du bl.a.

 • tidskriftsdatabaser (t.ex. Emerald Journals, JSTOR)
 • e-böcker (t.ex. Finlands lag, Ebrary)
 • uppslagsverk och ordböcker (t.ex. Nationalencyklopedin, MOT-ordböckerna)
 • bibliotekskataloger (t.ex. Hanna, Tria, Melinda)
 • e-tidskrifter (t.ex. Journal of Management)
 • referensdatabaser (t.ex. Arto, Helecon Mix, Web of Knowledge)
 • faktadatabaser (t.ex. Statisisk årsbok för Finland)
 • ämnesportaler (t.ex. Intute).

Vilken nytta har du av Nelli?

 • du får en överblick av de databaser och andra informationskällor som du har tillgång till vid Hanken och behöver i dina studier
 • du kan söka fram enskilda e-tidskifter via Nelli
 • du kan söka i flera databaser samtidigt och på så sätt få en överblick över ett visst ämne. För mera specifika sökningar rekommenderas att du söker i databasens eget gränssnitt eftersom det där finns flera och mera avancerade sökfunktioner.
 • du kan göra skräddarsydda inställningar, t.ex. spara dina favoritkällor och sökningar via funktionen Mina sidor (funktionen tas i bruk senare)
 • du kan ställa in nyhetsbevakningar (automatisk sökning) via funktionen Min Nelli (funktionen tas i bruk senare).

Nelliportalen ger dig tillgång till Hankens samling av e-material via ett enda användargränssnitt.

En del av informationskällorna i Nelli är fritt tillgängliga men största delen är licensbelagt material som biblioteket anskaffar. Som studerande vid Hanken har du tillgång till allt material, antingen i Hankens nätverk eller som distansanvändare t.ex. vid din hemdator. Om du är utanför Hanken och t.ex. vill använda en databas öppnas ett inloggningsfönster och du loggar då in med ditt användarnamn och lösenord (via en proxyserver).

Största delen av materialet i Nelli är på engelska. Använd alltså sökord på engelska i sådana databaser.
Ett frågetecken (?) fungerar som trunkeringstecken i Nelli.

Nedan presenteras tre av sökfunktionerna i Nelli: Snabbsökning, Välj databas och Välj e-tidskrift.

Snabbsökning

Med funktionen Snabbsökning söker du i ett urval av förvalda grupper av databaser (snabbsökningsgrupper). Klicka på snabbsökningsgruppens namn för att se vilka databaser som ingår. Obs! Alla databaser ingår inte i snabbsökningsgrupperna.

Snabbsökningen har två sökmöjligheter: enkel sökning och avancerad sökning.

 • Enkel sökning
  Skriv in ditt sökord eller dina sökord i sökfältet, t.ex. en term, en titel eller upphovsman. Tänk på vilket språk du väljer söktermerna beroende på om du söker i inhemska databaser eller databaser på engelska.

Nelli


 • Avancerad sökning
  Här kan du använda flera sökord och kombinera dem med operatorerna AND, OR eller NOT (läs mera om sökoperatorer). Du kan avgränsa sökningen genom att använda fälten Ämnesord, Titel eller Författare.

Nelli

Välj databas

I funktionen Välj databas söker du fram enskilda databaser. Du kan bläddra alfabetiskt, söka på databasens namn eller en del av namnet eller bläddra enligt ämneskategori.

Välj e-tidskrift

Funktionen Välj e-tidskrift för dig till en förteckning över Hankens elektroniska tidskrifter.

Klicka på Välj e-tidskrift i menyn.

 • Titel: bläddra alfabetiskt enligt tidskriftens titel. Bilden nedan visar en sökning på tidskrifter i vars titel ingår ordet marketing.
 • Kategori: bläddra bland tidskrifter enligt ämne.
 • Lokalisera: sök tidskrifter enligt namn eller ISSN-nummer.

Då du har fått fram en förteckning över tidskrifter (se bilden nedan) kan du använda följande funktioner i Nelli:

 •    ger mera information om tidskriften.
 •   (kallas också SFX) ger information om tidskriftens tillgänglighet .
 • lägger till tidskriften i bokhyllan i Min Nelli (kräver inloggning).

I SFX-menyn får du information om tidskriftens tillgänglighet. Via fältet Full Text (se bilden nedan) kan du kontrollera  fr.o.m. vilket år e-tidskriften är tillgänglig och gå vidare till fulltextversionen av önskat nummer.

Via fältet Holding information kan du gå vidare till en bibliotekskatalog för att se om tidskriften finns i pappersformat i någon av de nämnda bibliotekskatalogerna (Hanna, Helcat, Tria, Linda).