2 IT-miljön vid Hanken

Efter att du lärt dig detta avsnitt kommer du att veta hur man använder informationstekniken vid Hanken. Baskunskaperna innefattar bl.a. användarkonton, hemkataloger, e-post, hur du själv kan övervaka hur dina studier framskrider, studieplanering, samt hur man får tillträde till universitetets webbtjänster.