Kontaktpersoner

Har du frågor om IKT-körkortet? Kontakta oss!

Margareta Danielsson
margareta.danielsson@hanken.fi
Hankens bibliotek, H:fors
Mattias Nordling
mattias.nordling@hanken.fi
Hankens bibliotek, H:fors
Susanne Holmlund
susanne.holmlund@tritonia.fi
Tritonia, Vasa