Om IKT-körkortet

IKT-körkortet är en obligatorisk del av kursen Informationsbehandlingens grunder. Med IKT-körkortet vill man försäkra sig om att studeranden vid Hanken har tillräckliga praktiska kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att klara av sina studier.

Informationsbehandlingens grunder (1136) består av följande två kurser:
1136-1: Teoretiska delen
1136-2: Praktiska delen, IKT-körkortet (3 sp)

IKT-körkortet är följer samma struktur och kravnivå som IKT-körkortet vid Helsingfors universitet. IKT-körkortet har utvecklats vid Helsingfors universitet och tillämpas vid Hanken och Arcada sedan hösten 2009. IKT-körkort avlagda vid Helsingfors universitet eller Arcada tillgodoräknas därför. Övriga datakörkort tillgodoräknas inte.